Flotten är bokningsbar mellan den 1:a april och 31:a oktober.

Flotten är bokningsbar alla dagar i veckan.


Vi tar emot er på en parkering vid Arrie strövområde.

Från parkeringen går vi några hundra meter på en stig ner till båten.

På några minuter ror vi er ut till flotten max 5 personer i taget.

När alla kommit ut låter vi er vara ifred tills det är dags att åka hem.


Priset är 250:- per person och flotten är då bokad i 3 timmar.

Tiden gäller från det att vi ses på parkeringen.


För att boka flotten behöver ni vara minst 5 personer.

Är ni färre än 5 personer kan ni betala ett lägsta pris på 1250:-

Betalning sker kontant när vi ses på parkeringen eller via faktura.


Skräp tar ni själva med tillbaka, soptunnor finns vid parkeringen och sopsäckar finns på flotten.


Tänk på:

Från det att vi träffas på parkeringen så går vi drygt 500 m till båten. Därefter ror vi ut er till flotten max 5 personer i taget.

För ett sällskap på 8-10 personer tar det därför ca 20 minuter innan alla är ute på flotten. Ta med det i er planering!


Sista biten ner till båten kan bli lerig, och det kan vara lite blött i båten på vägen ut, tänk på det när ni väljer kläder!

Om ni har bokat flotten på kvällen kan en ficklampa vara bra att ha.

Rekommenderar att ni tar med minst 1 liter vätska per person utöver eventuell alkohol!


På flotten finns en enkel toalett.

Det finns ingen dusch på flotten.


Vi önskar er en härlig upplevelse på vår naturnära bastuflotte!

Tel: 0766-441235 | Mail: Bokning@naturbastu.se | William Ekelin